צוואה כאמצעי לביטחון כלכלי

בהעדר צוואה, נוצרים במקרים רבים, מצבים לא הגיוניים ומתעוררות מחלוקות בין בני משפחה על חלוקת הירושה ומוגשות תביעות לבית המשפט

קיימים מקרים רבים בהם אדם הולך לעולמו מבלי לערוך צוואה, ואז הירושה מחולקת על פי הוראות חוק הירושה. כתוצאה מכך, נוצרים במקרים רבים, מצבים לא הגיוניים ומתעוררות מחלוקות בין בני משפחה על חלוקת הירושה ומוגשות תביעות לבית המשפט, גם אם מדובר בירושה לא גדולה.

לדוגמא, לאחרונה פנתה אליי לייעוץ אחותה של אישה שנפטרה  בגיל 85, שלא כתבה צוואה. אותה אחות ביקשה לדעת, האם מגיע לה ולאחיה חלק בירושת אחותה שהלכה לעולמה מבלי לכתוב צוואה ? מאחר ולא היו להם ילדים, התשובה לכך הייתה חיובית, ונוצר מצב בו בן הזוג שנותר, שהיה בן 92 והתקיים מכספים מועטים שחסך כשעבד למחייתו כחייט, נאלץ להתמודד עם דרישותיהם של אחיה של אשתו לקבל חלק מירושתה, דרישות שהיו מוצדקות על פי חוק הירושה.

סביר להניח, שאילו הייתה אשתו המנוחה כותבת צוואה, לא היה נקלע בעלה הקשיש למצב בו עליו לחלוק עם אחיה את כספיו המועטים שנותרו לו למחייתו בשנותיו האחרונות. 

כפי שניתן להיווכח, לעריכת צוואה יתרונות רבים. במאמר זה אפרט ואמחיש כיצד  הצוואה משמשת כמכשיר חשוב להענקת ביטחון כלכלי לכל אחד מבני הזוג לאחר פטירתו של אחד מהם זאת בתנאי שבני הזוג ערכו צוואות הדדיות.

 צוואה היא גם אמצעי חשוב לחסוך סכומי כסף גדולים ע"י תכנון נכון של חלוקת העיזבון, וכמובן הדרך היחידה  להגשים את רצונו של מי שכותב צוואה, כיצד יחולק עזבונו למי שחפצה נפשו, שאינה תואמת את הקבוע בחוק הירושה.

רקע

 קיימים שני עקרונות מנחים וחשובים בדיני ירושה, העיקרון הראשון כיבוד רצון המצווה, לאורו מפרש בית המשפט את הצוואה, והעיקרון השני החופש לצוות, כלומר, זכותו של אדם לשנות צוואה, לבטל או לערוך חדשה עד ליומו האחרון.

יש מספר דרכים לערוך צוואה והם בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. לכל דרך תנאים הקבועים בדין על מנת שלצוואה יהיה תוקף. כמובן, שלא כל צוואה מתאימה לכל סיטואציה, כאשר הצוואה השכיחה הינה צוואה בעדים.

חלוקת הירושה על פי החוק

במקרה שלא נכתבה צוואה, הירושה תחולק בין היורשים על פי חוק הירושה. היורשים הם מי שהיה נשוי כדין למוריש או ידוע בציבור, ילדי המוריש וצאצאיו, קרובי המוריש ובמקרה שאין למוריש קרובי משפחה, המדינה תירש אותו.

בתי המשפט פירשו את המונח ידוע/ה בציבור באופן נרחב וגמיש, וידוע/ה בציבור הינם איש או אישה החיים יחד חיי משפחה במשק בית משותף ואינם נשואים. בתי המשפט פסקו, כי אין הכרח בשיתוף נכסים בין בני הזוג  ו/או בשיתוף בחשבונות בנק , ובדקו בעיקר, האם היה שיתוף בין בני הזוג במאמצים ובאמצעים לקיום צרכים יומיומיים. בתי משפט הכירו גם בידועים בציבור מאותו מין.

 

בהעדר צוואה, יורש בן הזוג/ הידוע בציבור מהעיזבון לפי חוק הירושה, כדלקמן:

•1.       חצי מהעיזבון- אם המוריש הותיר ילדים או צאצאיהם או הורים.

•2.       שני שלישים מהעיזבון - אם המוריש הותיר אחים או הורי הורים, ויורש את הדירה בשלמות, אם המוריש היה נשוי לו יותר מ 3 שנים.

•3.       את כל העיזבון- אם המוריש לא הותיר מי מהקרובים הנזכרים לעיל.

 

בשל חלוקת הרכוש בחוק הירושה בין הילדים או קרובי משפחתו של המוריש לבן הזוג, כאמור לעיל, קיימת חשיבות רבה לעריכת צוואות הדדיות בין ביני הזוג, על מנת להבטיח באמצעות כתיבת הצוואות את ביטחונו הכלכלי של בן הזוג הנותר בחיים. בכדי שבן הזוג הנותר, יוכל לפחות לקבל את הדירה בה הינו מתגורר עד לסוף חייו, ולא ייאלץ למכור את הדירה המשותפת כל עוד הוא בחיים, על מנת לתת לילדים את חלקם בה. כיוון שהילדים יורשים יחד עמו את חלקו של המוריש בדירה. יחד עם זאת ניתן להבטיח בצוואה שבן הזוג שנותר בחיים לא יחלק את הירושה כפי שיחפוץ לאחר מותו של בן הזוג הראשון, כיוון שיורש רשאי לעשות בירושה ככל העולה על רוחו, לרבות לבזבז את כל נכסי וכספי הירושה.

 

ביטול צוואה שנכתבה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת

חשוב לציין, כי מי שהיה אמור להיות יורש על פי החוק, אך כתוצאה מכתיבת צוואה אינו מקבל חלק מהעיזבון, רשאי לבקש לבטל את  הצוואה, אם נעשתה מחמת אונס (כורח), איום , השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית ועוד.

 למשל, אני מטפלת במקרה בו אחיה של מורישה פנה אליי בבקשה לבטל צוואה, שכתבה אחותו. לטענתו הצוואה נכתבה בהשפעתה הבלתי הוגנת של האחיינית שטיפלה באחותו בשנה האחרונה לחייה, בתקופה שלא הייתה צלולה, ודאגה כי תוריש לה בצוואה כמעט את כל רכושה. על פי החוק הנטל להוכיח כי התקיימה אחת העילות לביטולה של הצוואה, הינו על המבקש לבטל את הצוואה, וחשוב שיעשה זאת בהקדם האפשרי מרגע שנודע לו, הואיל ולא בכל מועד ניתן לבטל צוואה.

הואיל ובענייני ירושה וצוואות, מעורבים בני משפחה קרובים כגון אחים, הורים וילדים, אני כעו"ד מנוסה וכמגשרת, פועלת על פי החוק בכל האמצעים לרבות בדרך של גישור, על מנת לשמור שהקשרים המשפחתיים ייפגעו מעט ככל שניתן, במאבק על חלוקה הירושה.

 יצוין כי כבר בעת עריכת הצוואה אני עורכת אותה בדרך שתחסוך הוצאות מיותרות, תמנע סכסוכים ותבטיח שהצוואה תתקיים בהתאם רצון המצווה.

 

מאת : עו"ד אביגיל טויזר וינר, עו"ד ומגשרת מוסמכת בעלת משרד בראשל"צ, עוסקת בתחום דיני הירושה והצוואות ובדיני עבודה, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, בעלת ניסיון של 13 שנים בעריכת דין.

 

מאמר/ כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ אישי מעו"ד הבקיא בתחום.

 

לשאלות ולייעוץ ניתן לפנות במייל לעו"ד אביגיל טויזר וינר vinera@zahav.net.il

אביגיל טויזר - וינר, עו"ד

054-4943059

vinera@zahav.net.il

תגובות
אין תגובות למאמר
© כל הזכויות שמורות לאתר דה ז'ה וו

כל המידע באתר הינו מהתרשמותן האישית של הכותבות ואינו מידע מסחרי